• Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

  Statistika podaja vsebine, ki sodijo med najbolj uporabna poglavja matematike. Znanje osnovnih pojmov statistike je lahko izhodišče za mnoge uporabe v tehniških vedah, ekonomiji, financah, zavarovalništvu in drugod.

  Najprej bomo dodobra spoznali osnove verjetnostnega računa, ki je temelj sodobne statistike. Nato pa si bomo ogledali osnovne statistične metode: vzorčenje, ocenjevanje parametrov in testiranje hipotez.


 • 1. Izjavni, predikatni račun
  2. Množice, relacije, funkcije, urejenosti
  3. Teorija števil
  4. Algebra
  5. Teorija grafov

 • Matematika 2 za 2. letnik visokega strokovnega študija praktične matematike

 • Osnove programiranja v Pythonu. Aritmetika, spremenljivke, tabele in zanke, metode, delo z datotekami, objektno programiranje, uporabniški vmesniki, seznami, vektorji.

Session Replace: ERROR: could not open segment 1 of relation 1663/17694498/2663 (target block 942683192): No such file or directory