• Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

    Statistika podaja vsebine, ki sodijo med najbolj uporabna poglavja matematike. Znanje osnovnih pojmov statistike je lahko izhodišče za mnoge uporabe v tehniških vedah, ekonomiji, financah, zavarovalništvu in drugod.

    Najprej bomo dodobra spoznali osnove verjetnostnega računa, ki je temelj sodobne statistike. Nato pa si bomo ogledali osnovne statistične metode: vzorčenje, ocenjevanje parametrov in testiranje hipotez.


  • 1. Izjavni, predikatni račun
    2. Množice, relacije, funkcije, urejenosti
    3. Teorija števil
    4. Algebra
    5. Teorija grafov

  • Matematika 2 za 2. letnik visokega strokovnega študija praktične matematike

  • Osnove programiranja v Pythonu. Aritmetika, spremenljivke, tabele in zanke, metode, delo z datotekami, objektno programiranje, uporabniški vmesniki, seznami, vektorji.