Operacijske raziskave - FRI
(OPRAZ)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Uvod v operacijske raziskave za študente računalništva

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis