Izbrana poglavja iz teorije neskončnih grafov
(IPGRAF)

Predmet se predava na izobraževalni smeri podiplomskega študija matematike.