Izbrana poglavja iz numerične matematike
(IPNUM)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Numerične metode za reševanje večparametričnih problemov lastnih vrednosti

Interpolacija s polinomskimi parametričnimi krivuljami

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom