Jedro in osnovni delci
(JEDRO)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Predmet za 4. letnik fizike, smeri naravoslovna, matematično-fizikalna in izbirna.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom