Verjetnostni račun 1
(FM-VER1)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Osnove verjetnostnega računa od kombinatorike do slučajnih procesov.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom