Algebraične krivulje
(ALGKRIV)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Izbirni predmet v 2. letniku univerzitetnega programa Matematika.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom