Izbirnost 3
(IZB3)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Ta predmet je namenjen informacijam o izbirnih predmetih v 3. letniku in o Seminarju 2 (diplomski seminar).

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom