Izbirni 4
(IZB4)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Izbor izbirnih predmetov za 4. letnik matematike.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom