Analiza 2
(ANA2-FIZ)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom


V ANALIZI II za fizike obdelamo zahtevnejša poglavja matematične analize. To so med drugim: večkratni integrali, Fourierove vrste, navadne diferencialne enačbe, vektorska analiza, analitične funkcije, Fourierova transformacija, parcialne diferencialne enačbe, ortogonalni polinomi, variacijski račun.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom