Funkcionalna analiza
(FA)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom


Predmet obravnava Banachove prostore in omejene linearne operatorje med njimi (Hahn-Banachov izrek, izrek o odprti preslikavi, princip enakomerne omejenosti, Hilbertovi prostori, spektralna teorija, kompaktni operatorji ...).

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Session Replace: ERROR: could not open segment 1 of relation 1663/17694498/2663 (target block 942683192): No such file or directory