Učenje z računalnikom in didaktika računalništva 08/09
(URiDR)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Dopolnilno izobraževanje iz računalništva in informatike

Ta predmet zahteva ključ za vpis