IT v analizi podatkov
(ITAP)

Podiplomski študij statistike. Uvod v okolje R. Izbrana poglavja iz uprabe IT v analizi podatkov.