Matematika 1 - NTF TEX
(MAT1NTFTEX)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom


Matematika 1 je temeljni predmet in predstavlja osnovo za fiziko, mehaniko, informacijske tehnologije in strokovne predmete. Študent spozna osnovne pojme matematične analize (limita, odvod, integral) in linearne algebre (ravnine in premice v prostoru, sistemi linearnih enačb, matrike).

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Session Replace: ERROR: could not open segment 1 of relation 1663/17694498/2663 (target block 942683192): No such file or directory