Statistika
(STAT)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom


Statistika podaja vsebine, ki sodijo med najbolj uporabna poglavja matematike. Znanje osnovnih pojmov statistike je lahko izhodišče za mnoge uporabe v tehniških vedah, ekonomiji, financah, zavarovalništvu in drugod.

Najprej bomo dodobra spoznali osnove verjetnostnega računa, ki je temelj sodobne statistike. Nato pa si bomo ogledali osnovne statistične metode: vzorčenje, ocenjevanje parametrov in testiranje hipotez.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Session Replace: ERROR: could not open segment 1 of relation 1663/17694498/2663 (target block 942683192): No such file or directory