Izračunana vprašanja

Izračunana vprašanja ponujajo način za ustvarjanje posameznih številčnih vprašanj z uporabo nadomestnih znakov, ki so nadomeščeni s posameznimi vrednostmi ob izvajanju kviza.
Spodaj je skrčen pogled na glavno stran urejanja z nekaj vnosi za primer:

Vprašanje:

Slika za prikaz:

Pravilna formula odgovora:

  

Dovoljeno odstopanje:

±

Vrsta odstopanja:

Pomembna dejstva:


V besedilu vprašanja in "Pravilna formula odgovora" vidite {a} in {b}. To in poljubno drugo {ime} lahko uporabite kot nadomestne znake, ki so nadomeščen ob izvajanju kviza. Tudi pravilen odgovor je izračunan, ko je kviz oddan z izrazom v "Pravilni formuli odgovora", ki se izračuna kot številčen izraz po nadomestitvi nadomestnih znakov. Možne vrednosti nadomestnih znakov se nastavijo ali generirajo na naslednji strani v "čarovniku urejanja" za izračunana vprašanja...
Formula v primeru uporablja operator +. Drugi sprejemljivi operatorji so -*/ in %, kjer % pomeni operator modula. Možno je tudi uporabiti nekatere matematične funkcije v slogu PHP. Med njimi je 24 funkcij z enim argumentom:
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
in dve fukciji z dvema argumentoma
atan2, pow
ter funkciji min in max, ki sprejmeta dva ali več argumentov. Možno je tudi uporabiti funkcijo pi brez argumenta, a ne pozabite na oklepaja - pravilna raba je pi(). Podobno morajo druge funkcije imeti argument v oklepajih. Primer možne rabe je sin({a}) + cos({b}) * 2. Ne bi smelo predstavljati težave ugnezdenje funkcij eno v drugi kot na primer cos(deg2rad({a} + 90)) in podobno.
Več podrobnosti o tem kako uporabiti te funkcije v slogu PHP lahko najdete v dokumentaciji na spletni strani PHP.

Kot za številčna vprašanja je tudi tu možno dovoliti meje v okviru katerih vsi odgovori štejejo kot pravilni. Polje "Odstopanje" je uporabljeno v ta namen. Obstajajo tri različne vrste odstopanja. To so Relativno, Nominalno in Geometrično. Če je recimo pravilen odgovor v kvizu izračunan kot 200 in je odstopanje nastavljeno na 0,5 potem različne vrste odstopanja delujejo tako:

Relativno: Interval odstopanja je izračunan z množenjem pravilnega odgovora z 0,5 npr. v našem primeru dobimo 100, tako ob tem odstopanju kot pravilen odgovor štejejo vrednosti med 100 in 300 (200 ± 100)
To je uporabno, če se lahko razpon pravilnega odgovora bistveno razlikuje ob različnih nadomestnih vrednostih.

Nominalno: To je najpreprostejše odstopanje, a ni zelo učinkovito. Pravilen odgovor mora biti med 199,5 in 200,5 (200 ± 0,5)
Ta vrsta odstopanja je lahko uporabna, če so razlike med različnimi pravilnimi odgovori majhne.

Geometrično: Zgornja meja intervala odstopanja se izračuna kot 200 + 0,5*200 in je enaka kot pri relativnem primeru. Spodnja meja se izračuna kot 200/(1 + 0,5). Pravilen odgovor mora tako biti med 133,33 in 300.
To je uporabno za kompleksne izračune, ki morajo imeti velika odstopanja in bi relativna odstopanja 1 ali več bila uporabljena za zgornjo mejo in bila popolnoma nesprejemljiva za spodnjo mejo saj bi bil 0 pravilen odgovor v vsakem primeru.

Polje Pomembna dejstva se nanaša zgolj na to, kako naj bo pravilen odgovor predstavljen ob pregledu ali v poročilih. Primeri: Če je nastavljen na 3, bi bil pravilen odgovor 13,333 predstavljen kot 13,3; 1236 bi bilo predstavljeno kot 1240; 23 bi bilo predstavljeno kot 23,0 itn.

Polje povratne informacije in enote delujeta tako kot pri številčnih vprašanjih.

Kazalo vseh datotek pomoči