Razpoložljivost predmeta

Ta možnost vam omogoča popolnoma "skriti" vaš predmet.

Ne bo se pojavil na nobenem seznamu predmetov, razen za izvajalce predmeta in skrbnike.

Tudi če udeleženci poskušajo dostopati do URL-a predmeta neposredno, jim ne bo dovoljeno vstopiti.

Kazalo vseh datotek pomoči