Identifikacijska številka (ID) predmeta

ID številka predmeta se uporablja samo za ujemanje tega predmeta z zunanjimi sistemi in se nikoli ne prikazuje v tem programu. Če imate uradno kodno ime za ta predmet ga uporabite tu, sicer lahko pustite polje prazno.

Kazalo vseh datotek pomoči