Kratko ime predmeta

Mnoge inštitucije imajo okrajšave za sklic na določen predmet, npr. OE01 ali STO1. Tudi, če nimate takega kratkega imena za vaš predmet, si ga tu izmislite. Uporabljen bo na nekaj mestih, kjer dolgo ime ni primerno (na primer v vrstici zadeve e-poštnega sporočila).

Kazalo vseh datotek pomoči