Velikost datotek za nalaganje v predmetu

Ta nastavitev določa največjo velikost datoteke, ki jo lahko naložijo udeleženci v predmetu in je omejena z nastavitvijo skrbnika, ki velja za celotno spletno mesto.

To velikost je možno dodatno omejiti z nastavitvami znotraj posameznega modula dejavnosti.

Kazalo vseh datotek pomoči