Vprašanja za spis

Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vkljuuje sliko), odgovarjajoi napiše odgovor v obliki spisa. Ob ustvarjanju vprašanja za spis lahko urejate tri polja: naziv vprašanja, telo vprašanja in povratno sporoilo, ki bo prikazano, ko se tako odloi izvajalec.

Vprašanju za spis ne bo dodeljena ocena, dokler ga ne bo pregledal izvajalec z uporabo monosti Rono ocenjevanje. Ob ronem ocenjevanju vprašanja za spis, bo lahko ocenjevalec vnesel komentar po meri v odgovor na spis in bo lahko dodelil rezultat za spis.

Kazalo vseh datotek pomoči