Način skupin

Način skupin je lahko ena izmed treh ravni:

  • Brez skupin - ni podskupin, vsakdo je del ene velike skupnosti
  • Ločene skupine - vsaka skupina lahko vidi svojo lastno skupino, ostale so nevidne
  • Vidne skupine - vsaka skupina deluje v okviru svoje skupine, vendar lahko vidi tudi druge skupine

Način skupin je lahko določen na dveh ravneh:

1. Raven predmeta
Način skupin določen na ravni predmeta je privzet način za vse dejavnosti definirane znotraj tega predmeta

2. Raven dejavnosti
Vsaka dejavnost, ki podpira skupine, lahko definira lasten način skupin. Če je predmet nastavljen na "vsili način skupin" so nastavitve ta posamezno dejavnost prezrte.

Kazalo vseh datotek pomoči