Poudarjanje besedila Markdown

Markdown razširja preprosto obliko vnosa besedila v Moodle z omogočanjem enostavnega dodajanja poudarkov (krepko, ležeče), strukture (označevanje s točkami in naslovi) in povezav (na slike ali druge spletne vire). Markdown lahko uporabljate na mnogih mestih v Moodle, preprosto ga izberete v spustnem seznamu oblikovanje, ki ga najdete pod področjem za vnos besedila, kjer imate to možnost.

Osnovne zamisli

Za vnos besedila preprosto pišite besedilo v področje za vnos besedila in dvakrat pritisnite tipko "Enter" na koncu odstavka, da pustite med koncem enega in pričetkom drugega odstavka prazno vrstico.

Poudarjanje besedila

Markdown omogoča dodajanje treh ravni poudarjanja: ležeče besedilo, krepko besedilo ali krepko in ležeče besedilo. To dosežete z obdajanjem besedila, ki ga želite poudariti z zvezdicami npr.

*ležeče* -> ležeče
**krepko** -> krepko
***krepko ležeče*** -> krepko ležeče

Poudarke lahko dodate posamezni besedi, vrsti besed ali celo delu besede:

ena *sama* beseda -> ena sama beseda
***cela vrsta besed*** -> cela vrsta besed
ne**prepozna**vno -> neprepoznavno

V ta namen lahko uporabite podčrtaje (_) izmenjajoče z zvezdicami.

Naslovi

Markdown omogoča razdelitev besedila z naslovi. Na voljo je šest različnih ravni, čeprav je nenavadno, da bi navadno besedilo uporabljalo več kot tri. V besedilu, ki ga trenutno berete so na primer uporabljene tri ravni naslovov.

Naslov lahko ustvarite tako, da začnete vrstico z enim ali večimi znaki #. En znak # je največji in najpomembnejši naslov, šest znakov # pomeni najmanj pomemben oziroma najmanjši naslov.

# naslov poglavja
## naslov podpoglavja
### podnaslov podpoglavja
ipd.

Dve ravni naslovov sta najpogostejši in ju je moč ustvariti na alternativne načine, da so bolj naslovi vidnejši v besedilni različici (čeprav je končni prikaz enak kot z gornjim načinom). Ta alternativa uporablja znake enakosti (=) ali vezaje (-) pod naslovom, kot sledi:

naslov poglavja
===============

naslov podpoglavja
------------------

Seznami

seznami z oznakami

Sezname z oznakami lahko ustvarite z vpisom zvezdice na začetku vrstice, ki ji sledi presledek pred vsebino točke seznama. Vedite, da je presledek pomemben in nanj ne smete pozabiti.

* prva točka
* druga točka
* tretja točka

postane

 • prva točka
 • druga točka
 • tretja točka

Oštevilčeni seznami

Podobno lahko ustvarite oštevilčene sezname z vpisom številke na začetku vrstice, ki ji sledi presledek in nato ustrezno besedilo.

1. prva točka
2. druga točka
3. tretja točka

postane

 1. prva točka
 2. druga točka
 3. tretja točka

Zamaknjeni seznami

Označene ali oštevilčene sezname lahko vgnezdite ali zamaknete in celo mešate označene in oštevilčene sezname v skupno strukturo:

  * vrhnja raven oznaka ena
   * podoznaka 
   * podoznaka 2 
  * vrhnja raven oznaka dva 
  1. oštevilčena točka ena
    1. vgnezdena oštevilčena točka 
  2. oštevilčena točka dva

postane

 • vrhnja raven oznaka ena
  • podoznaka
  • podoznaka 2
 • vrhnja raven oznaka dva
  1. oštevilčena točka ena
   1. vgnezdena oštevilčena točka
  2. oštevilčena točka dva

citirani odstavki

Citiran odsek besedila lahko označite, če začnete vrstico s kotnim zaklepajem (>). Ta znak je bil izbran, ker ga uporabljajo mnogi e-poštni programi za označevanje citiranih odsekov. Izpis bo praviloma zamaknil citiran odsek na obeh robovih.

> To je citiran odstavek
> v dveh vrsticah

postane

To je citiran odstavek v dveh vrsticah

Nekaj tipkanja si lahko prihranite, če uporabite samo en kotni zaklepaj na začetku prve vrstice odstavka

> to je vse en sam citiran
odstavek, čeprav se nadaljuje
prek večih vrstic.

postane

to je vse en sam citiran odstavek, čeprav se nadaljuje prek večih vrstic.

Spletne povezave

Obstajata dva načina za ustvarjanje povezav na spletne vire: Prvi je vključevanje povezave v besedilu, s postavitvijo besedila, na katerega naj bralci kliknejo v oglate oklepaje in URL naslova strani, na katero naj kaže povezave neposredno za tem v oklepaje brez presledkov ali lukenj med dvema paroma oklepajev. Dodate lahko tudi ime za povezavo v narekovarjih za URL naslovom.

To je [primer povezave](http://example.com/ "Dodatno ime") v stavku.

postane

To je primer povezave v stavku.

Ime, če je vneseno, se prikaže kot 'opis', ki se pojavi, ko uporabnik zadrži kazalec miške nad besedilom povezave. Preizkusite to na povezavi, ki se pojavi zgoraj.

Za daljše povezave se lahko izognete motenju poteka besedila z uporabo sloga sprotnih opomb, z dodajanjem kratkih prepoznavnih imen povezavi v drugem paru oglatih oklepajev (bodisi z uporabo kratkih pojasnjevalnih besed, fraze ali preprosto številke).

To je [primer povezave][pri] v stavku.

Nato nekje drugje v dokumentu, po možnosti bodisi neposredno za odstavkom s povezavo ali zbrano z drugimi URL naslovi povezav na dnu dokumenta, določite URL naslov povezan z identifikatorjem:

[pri]: http://example.com/ "Dodatno ime"

Izpis tega drugega primera se ne bi razlikoval od prvega. Gre zgolj za ohranjanje delovnega dokumenta urejeno organiziranega za lažje bodoče urejanje (še posebno, če sodelujete z drugimi).

Končna bljižnjica, če želite, da je povezano besedilo enako kot URL naslov, je postavitev URL naslova v kotne oklepaje takole:

kar postane

http://moodle.org

Slike

Slike vključujete zelo podobno kot spletne povezave, vendar se začenjajo s klicajem. Alternativno besedilo oz. 'alt text' (alt pomeni alternativno) je ponujeno uporabnikom, ki ne morejo videti slik iz raznih vzrokov in zato naj bo besedilo smiselno brez vidnih namigov. S tem boste tudi zagotovili opomnik ali namig tistim, ki urejajo besedilo z oznakami Markdown, kakšen je namen te slike.

Ime je prikazano v majhnem pojavnem opisu, ko uporabnik zadrži miško nad sliko in lahko tako ponuja dodatno informacijo.

![alternativno besedilo](/pot/img.jpg "Dodatno ime")

Podobno kot pri spletnih povezavah lahko organizirate vaš dokument s hranjenjem vseh URL naslovov skupaj v slogu sklicev 'opomb'. Sliki dajte kratko, enolično ime:

![alternativno besedilo][fotografija]

in nekje drugje v dokumentu povežite to ime z datoteko slike:

[fotografija]: /url/do/img.jpg "Dodatno ime"

Tu je primer, ki mu sledi njegov izpis:

![Logotip Google](http://www.google.com/images/logo.gif "Logotip iskalnika Google")

Logotip Google

'Alternativno besedilo', ki je pomembno tudi zaradi dostopnosti, bo pogosto uporabljeno v brskalnikih, če so povezave do slik napačne ali trenutno nedostopne:

![alternativno besedilo za napačno sliko](http://example.com/intentionally.broken.link "Ta slika se ne bo nikoli prikazala")

postane (natančen prikaz je odvisen od vašega brskalnika)

alternativno besedilo za napačno sliko

Dodatne teme

Ta kratek uvod pokriva možnosti Markdown, ki so uporabljane v veliki večini primerov. Možno je doseči veliko bolj kompleksne rezultate, še posebej, če že veste, kako pisati HTML, vendar je to obravnavano v ločenem dokumentu o Napredni rabi Markdown

Več o napredni rabi Markdown

Kazalo vseh datotek pomoči