Vprašanja ujemanja

Po morebitnem uvodu, je odgovarjajoemu predstavljenih nekaj podvprašanj ter nekaj premešanih odgovorov. Za vsako vprašanje je en pravilen odgovor.

Odgovarjajoi mora izbrati odgovor, ki se ujema z vsakim podvprašanjem.

Vsako podvprašanje je uteeno enako glede prispevka h konni oceni za skupno vprašanje.

Kazalo vseh datotek pomoči