Moduli dejavnosti

Moodle vsebuje širok nabor modulov dejavnosti, ki jih lahko uporabite za sestavo raznih vrst predmetov.


 Ankete

Modul anket ponuja vrsto preverjenih anketnih inštrumentov, ki so se izkazali kot uporabni za vrednotenje in spodbujanje učenja v spletnih okoljih. Izvajalci jih lahko uporabijo za zbiranje podatkov od svojih udeležencev, ki jim bodo pomagali pri spoznavanju razreda in refleksiji o njihovem poučevanju.

 Forumi

Ta dejavnost je lahko najpomembnejša - tu se odvija največ razprav. Forumi so lahko strukturirani na različne načine in lahko vključujejo medsebojno ocenjevanje vsake objave. Objave je možno pregledovati v različnih oblikah in lahko vključujejo priloge. Z naročanjem na forum bodo udeleženci prejeli kopije vsake nove objave v elektronski pošti. Izvajalec lahko, če to želi, vsili naročnino vsem.

 Možnosti

Dejavnost možnosti je zelo preprosta - izvajalec zastavi vprašanje in določi več možnih odgovorov. Uporabna je za hitra glasovanja za spodbujanje razmišljanja o temi, za omogočanje glasovanja razreda o usmeritvi predmeta ali za pridobitev strinjanja glede raziskave.

 Klepeti

Modul klepet prek spleta omogoča sodelujočim sinhrono razpravo v realnem času. To je uporaben način za pridobitev različnih mišljenj o sodelujočih in temah o katerih se razpravlja. Način uporabe klepetalnic je precej drugačen od asinhronih forumov. Modul klepet vsebuje vrsto možnosti za upravljanje in pregledovanje razprav klepeta.

 Kvizi

Ta modul izvajalcu omogoa, da oblikuje in nastavi preizkuse znanja s kvizom, ki vsebujejo vprašanja z veimi monimi odgovori, dri - ne dri in vprašanja s kratkimi odgovori. Ta vprašanja so hranjena v kategorizirani podatkovni zbirki in jih lahko ponovno uporabite v predmetih ali celo med razlinimi predmeti. Kvizi lahko dovoljujejo vekratne poskuse. Vsak poskus je samodejno oznaen in izvajalec se lahko odloi ali naj poda odziv ali prikae pravilne odgovore. Ta modul vsebuje pripomoek za ocenjevanje.

 Oznake

To ni prava dejavnost, je zgolj "namišljena" dejavnost, ki vam omogoča vstavljanje besedila in grafike poleg drugih dejavnosti na strani predmeta.

 Lekcija

Lekcija dostavlja vsebino na zanimiv in prilagodljiv način. Sestavljena je iz vrste strani. Vsaka stran se običajno konča z vprašanjem in vrsto možnih odgovorov. Glede na udeleženčev izbor odgovora lahko bodisi napreduje na naslednjo stran ali se vrne na prejšnjo stran. Navigacija prek lekcije je lahko preprosta ali kompleksna, odvisno od strukture predstavljenega gradiva.

 Naloge

Naloge omogočajo izvajalcu določiti opravilo, ki zahteva od udeležencev pripravo digitalne vsebine (v poljubni obliki) in njeno oddajo z nalaganjem na strežnik. Običjne naloge vsebujejo spise, projekte, poročila in tako naprej. Ta modul vsebuje pripomoček za ocenjevanje.

 Paketi SCORM/AICC

Paket je zbirka spletne vsebine združena na način, ki sledi standardu za izobraževalne objekte SCORM ali AICC. Ti paketi lahko vsebujejo spletne strani, grafiko, programe JavaScript, predstavitve Flash ali karkoli drugega, kar deluje v spletnih brskalnikih. Modul paketov omogoča, da enostavno naložite poljuben standardni paket SCORM ali AICC in ga vključite kot del vašega predmeta.

 Slovar

Ta dejavnost omogoča sodelujočim ustvariti in vzdrževati seznam definicij, kot je slovar.

Vnose je možno pregledovati v mnogih različnih oblikah ali jih iskati.

Slovar omogoča izvajalcem izvoz vnosov iz enega slovarja v drugega (glavnega) v okviru posameznaga predmeta.

Možno je tudi samodejno ustvariti povezave na te vnose iz vsebine predmeta.


 Viri

Viri so vsebina: informacije, ki jih želi izvajalec vključiti v predmet. To so lahko pripravljene datoteke naložene na strežnik predmeta, strani urejene neposredno v sistemu Moodle ali zunanje spletne strani, predstavljene kot del tega predmeta.

 Wiki

Wiki omogoča skupinsko urejanje dokumentov s preprostim jezikom označevanja prek spletnega brskalnika.

"Wiki wiki" pomeni "izredno hitro" v havajščini in prav hitrost ustvarjanja in posodabljanja strani je eden izmed vidikov, ki opredeljuje tehnologijo wiki. Praviloma ni predhodnega pregleda pred sprejetjem sprememb in večina strani wiki je odprtih javnosti ali vsaj vsem, ki imajo dostop do strežnika wiki.

Moodle Wiki omogoča sodelujočim skupno delo na spletnih straneh za dodajanje, razširitev in spreminjanje vsebine. Starejše različice niso nikoli izbrisane in jih je moč obnoviti.

Ta modul temelji na Erfurt Wiki.

Kazalo vseh datotek pomoči