Številčna vprašanja

Iz vidika udeleženca so videti številčna vprašanja enako kot vprašanja s kratkimi odgovori.

Razlika je v tem, da lahko številčna vprašanja dopuščajo sprejemljivo napako. To omogoča nastavitev zveznega obsega odgovorov.

Če je na primer odgovor 30 in dopustna napaka 5, je kot pravilen odgovor sprejeto vsako število med 25 in 35.

Številčna vprašanja lahko vključujejo tudi odgovore, ki niso številčni in ne ločujejo med velikimi in malimi začetnicami. To je uporabno, če je odgovor na številčno vprašanje kaj podobnega +neskončno, -neskončno, ni določeno ipd.

Kazalo vseh datotek pomoči