Z izbranimi uporabniki...

Dodaj / pošlji sporočilo

To vam omogoča izbiro večih uporabnikov za sestavljanje in pošiljanje hipnega sporočila.

Podaljšaj vpis

Tudi če ima vaš predmet nastavljeno obdobje vpisa, lahko dodelite udeležencem podaljšan dostop do enega leta

Kazalo vseh datotek pomoči