Vprašanja

Dober način za pomoč drugim osebam razmišljati o zadevi je, da jim o tem zastavite vprašanje. Če nam je zastavljeno dobro vprašanje nam to lahko resnično pomaga sestaviti informacije, oceniti naše obstoječe ideje in ustvariti nove ideje.

Zastavljanje vprašanj, ki so posebej namenjena pomagati drugim, da se naučijo, je poznano kot Sokratsko spraševanje, poimenovano po Sokratu iz antične Grčije.

Sokratska vprašanja od vas zahtevajo zelo pazljivo poslušanje druge osebe, da lahko presodite in oblikujete vaše vprašanje na koristen, konstruktiven in po možnosti ne konfrontirajoč način.

Tu je nekaj primerov takih vprašanj:

Pojasnevalna vprašanja

 • Kaj misliš s tem, ko praviš _____?
 • Kaj je bistvo tvoje trditve?
 • V kakšni zvezi je _____ z _____?
 • Bi lahko to povedal drugače?
 • Poglejva, če te prav razumem. Ali misliš _____ ali _____?
 • V kakšni zvezi je to z našim problemom/razpravo/zadevo?
 • Jana, ali lahko povzameš z lastnimi besedami kar je povedal Robi? ... Robi, je to tisto, kar si mislil?
 • Mi lahko poveš primer?
 • Bi bil ____ dober primer tega?

Vprašanja, ki preverjajo predvidevanja

 • Kaj tu predvidevaš?
 • Kaj predvideva Jana?
 • Kaj bi lahko predvidevali namesto tega?
 • Kot kaže predvidevaš _____. Te razumem pravilno?
 • Vse tvoje razmišljanje temelji na ideji, da _____. Zakaj si utemeljil svoje razmišljanje na _____ namesto _____?
 • Kot kaže predvidevaš _____. S čim opravičuješ jemanje tega kot samoumevnega?
 • Je temu vedno tako? Zakaj misliš, da predvidevanje tu zdrži?
 • Zakaj bi kdo tako predvideval?

Vprašanja, ki preverjajo razloge in dokaze

 • Nam lahko pojasniš svoje razloge?
 • Kako se to navezuje na ta primer?
 • Ali obstaja razlog za dvom v ta dokaz?
 • Kdo lahko ve, da je to res?
 • Kaj bi rekel nekomu, ki bi rekel ____?
 • Lahko kdo drug poda dokaz, ki bi podprl tako mnenje?
 • S kakšnim razmišljanjem si prišel do tega zaključka?
 • Kako bi lahko odkrili, če je to res?

Vprašanja o stališčih ali pogledih

 • Na kaj s tem napeljuješ?
 • Ko praviš _____, ali namiguješ na _____?
 • Toda, če se je to zgodilo, kaj bi se poleg tega zgodilo, kot posledica? Zakaj?
 • Kakšen učinek bi to imelo?
 • Bi se to zgodilo obvezno ali bi za to obstajala možnost / verjetnost?
 • Kakšna je alternativa?
 • Če drži _____ in _____, kaj bi lahko bilo potem tudi res?
 • Če rečemo, da je ____ etično, kako je potem z _____?

Vprašanja, ki preverjajo implikacije in posledice

 • Kako lahko odkrijemo?
 • Kaj to vprašanje predvideva?
 • Bi _____ vprašal to vprašanje drugače?
 • Kako bi lahko kdo razumel to vprašanje?
 • Ali lahko to vprašanje razčlenimo?
 • Je to vprašanje jasno? Ga raumemo?
 • Je odgovoriti na to vprašanje lahko ali težko? Zakaj?
 • Se vsi strinjamo, da je to vprašanje?
 • Na katera druga vprašanja moramo najprej odgovoriti, za odgovor na to vprašanje?
 • Kako bi _____ opredelil zadevo?
 • Zakaj je ta zadeva pomembna?
 • Je to najpomembnejše vprašanje ali obstaja osnovnejše vprašanje?
 • Ali razumeš, kako se to utegne navezovati na ________?

Vprašanja prirejena po Paul, R. (1993). Kritično mišljenje: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Več o pisanju

Več o branju

Kazalo vseh datotek pomoči