Naključna vprašanja ujemanja kratkih odgovorov

Po morebitnem uvodu, je odgovarjajočemu predstavljenih nekaj podvprašanj ter nekaj premešanih odgovorov. Za vsako vprašanje je en pravilen odgovor.

Odgovarjajoči mora izbrati odgovor, ki se ujema z vsakim podvprašanjem.

Vsako podvprašanje je uteženo enako glede prispevka h končni oceni za skupno vprašanje.

Vprašanja in odgovori so naključno izbrani iz nabora vprašanj "Kratkih odgovorov" v trenutni kategoriji. Vsak poskus kviza bo zato lahko imel drugačna vprašanja in odgovore. Poskrbeti morate, da kategorija vsebuje dovolj neuporabljenih vprašanj s kratkimi odgovori, sicer bo udeležencu prikazano prijazno sporočilo o napaki. Več kot boste zagotovili vprašanj s kratkimi odgovori, bolj je verjetno, da bo udeleženec videl nov izbor ob vsakem poskusu.

Kazalo vseh datotek pomoÄŤi