Vprašanja s kratkimi odgovori

Kod odziv na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči vpiše besedo ali kratko frazo.

Obstaja lahko več možnih pravilnih odgovorov, vsak z drugačno oceno. Če je izbrana možnost "Razlikuj velike in male črke" lahko določite različno točkovanje za "Besedo" ali "besedo".

Kot nadomestni znak lahko uporabite znak zvezdice (*) za ujemanje z nizom znakov. Uporabite lahko na primer po*je za ujemanje z vsemi besedami, ki se začnejo na "po" in končajo z "je". Če morate res uporabiti zvezdico za ujemanje, uporabite pred njo poševnico nazaj takole: \*

Brez nadomestnih znakov se odgovori primerjajo natančno, zato bodite previdni pri črkovanju!

Kazalo vseh datotek pomoÄŤi