Ankete na voljo

Trenutno Moodle ponuja samo določene vrste anket (prihodnje različice bodo omogočile ustvarjanje vaših lastnih).

Ankete na voljo so bile izbrane kot posebej koristne za ocenjevanje spletnih izobraževalnih okolij, ki uporabljajo konstruktivistično pedagogiko. So uporabne za odkrivanje določenih trendov, ki se morda dogajajo med vašimi udeleženci. (Za ogled dokumenta kjer so uporabljene v podrobni analizi, si oglejte: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES - Anketa konstruktivističnega spletnega učnega okolja (angl. Constructivist On-Line Learning Environment Survey)

  COLLES obsega 24 trditev združenih v šest lestvic, izmed katerih vsaka naslavlja ključno vprašanje o kvaliteti spletnega učnega okolja:

  Ustreznost Kako ustrezno je spletno učenje za udeleženčevo poklicno delovanje?
  Reflektivno razmišljanje Ali spletno učenje spodbuja udeleženčevo kritično reflektivno razmišljanje?
  Sodelovanje Do katere mere udeleženci sodelujejo prek spleta v bogatem izobraževalnem dialogu?
  Podpora izvajalca Kako dobro izvajalci omogočajo udeležencem sodelovati v spletnem učenju?
  Podpora soudeležencev Je občutljiva in spodbudna podpora zagotovljena prek spleta s strani drugih udeležencev?
  Razlaga Ali se udeleženci in izvajalci dobro razumejo v medsebojni spletni komunikaciji?

  Podpora za dinamičen pogled na učenje je nova teorija znanja: socialni konstruktivizem, ki prikaže učečega kot aktivnega ustvarjalca v okviru socialno interaktivnega učnega okolja. Socialni konstruktivizem je epistemologija, ali način znanja v katerem učeči se sodelujejo refleksivno z namenom soustvariti novo razumevanje, še posebno v kontekstu vzajemnega poizvedovanja temelječega na njihovih lastnih izkušnjah.

  Središčen temu sodelovanju je razvoj komunikacijskih usposobljenosti udeleženca, sposobnosti vključitve v odprt in kritičen diskurz tako z izvajalcem, kot soudeleženci. Ta diskurz je karakteriziran s sočustveno usmeritvijo v izgradnjo medsebojnega razumevanja in kritičnega odnosa usmerjenega v preučitev izhodiščnih predvidevanj.

  COLLES je bil zasnovan, da bi vam omogočil spremljanje obsega, do katerega lahko izkoristite interaktivne zmožnosti svetovnega spleta za pritegnitev udeležencev v dinamične učne dejavnosti.

  (Te informacije so bile povzete iz strani COLLES. Več o vprašalniku COLLES in avtorjih lahko najdete na naslovu: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS - Anketa o odnosu do razmišljanja in učenja (angl. Attitudes to Thinking and Learning Survey)

  Teorija o "načinih znanja (vedenja)", ki izvira iz področja raziskav spolov (Belenky in drugi, 1986), nam ponuja anketno orodje za preučitev kvalitete diskurza v sodelovalnem okolju.

  Anketa o odnosu do razmišljanja in učenja (angl. Attitudes to Thinking and Learning Survey) ATTLS je inštrument, ki ga je razvil Galotti s sodelavci (1999) za merjenje obsega do katerega je oseba 'povezan znalec' (angl. connected knower - CK) ali 'ločen znalec' (angl. separate knower - SK).

  Osebam z višjimi rezultati CK je znanje bolj zabavno in so pogosto bolj pripravljene sodelovati, so simpatične in bolj pripravljene graditi na idejah drugih. Osebe z višjimi rezultati SK so bolj kritične z argumentirano (do prepirljivo) držo do učenja.

  Raziskave so pokazale, ta sta ta dva sloga učenja neodvisna eden od drugega (Galotti in sod., 1999; Galotti in sod., 2001). Dodatno pomenita zgolj refleksijo odnosov do učenja in ne sposobnosti učenja ali intelektualne moči.

  Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

  Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

  Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Kazalo vseh datotek pomoči