Vprašanja Dri / Ne dri

Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vsebuje sliko) odgovarjajoi izbira med Dri ali Ne dri.

e je omogoena povratna informacija, se odgovarjajoemu prikae ustrezno povratno sporoilo po odgovoru na kviz. e je, na primer, pravilni odgovor "Ne dri", a je odgovoril "Dri" (in se zmotil), je prikazana povratna informacija "Dri".

Kazalo vseh datotek pomoči