Ponovno oddajanje nalog

Kot privzeto udeleženci ne morejo ponovno oddati nalog, po tem, ko jih je izvajalec ocenil.

Če to možnost vključite, bodo udeleženci smeli ponovno oddati naloge, po tem , ko so bile ocenjene (za ponovno oceno). To je lahko uporabno, če želi izvajalec spodbujati udeležence k izboljšanju svojega dela v ponavljajočem procesu.

Razumljivo, ta možnost ni smiselna za naloge brez povezave.

Kazalo vseh datotek pomoči