Posamezne objave je možno oceniti z lestvico temelječo na teoriji ločenega in povezanega vedenja. Ta teorija vam lahko pomaga pogledati na človeške interakcije na nov način. Opisuje dva različna načina, ki ju lahko vrednotimo in se učimo o stvareh, ki jih vidimo in slišimo. Čeprav vsak med nami lahko uporablja ta dva načina v različnem obsegu ob različnih trenutkih, je lahko koristno, če si predstavljamo dve osebi kot primera: enega z večinoma ločenim znanjem (Janez) in drugega z večinoma povezanim znanjem (Marija).
  • Janez rad ostaja kar se da 'objektiven' ne da bi vključeval svoje občutke in čustva. V razpravi z drugimi osebami, ki imajo morda drugačne zamisli, rad brani lastne zamisli in uporabi logiko, da bi poiskal luknje vzamislij nasprotnikov. Do novih zamisli je kritičen, razen če so dokazana dejstva iz uglednih virov, kot so berila, ugledni učitelji ali njegova neposredna izkušnja. Janez je zelo ločen vedec.
  • Marija je bolj občutljiva za druge osebe. Ima razvito sočustvovanje in želi druge poslušati ter spraševati, dokler ne čuti, da se lahko poveže in "razume zadeve z njihovega zornega kota". Uči se prek deljenja izkušenj, ki so pripeljale do znanja, ki ga najde pri drugih osebah. Ob pogovoru z drugimi se izogiba nasprotovanju in bo pogosto poskušala pomagati drugim osebam, če bo videla kako to storiti, z logičnimi vprašanji. Marija je zelo povezana vedka.
Ste v teh primerih opazili, da je ločen vedec moški in povezana vedka ženska? Nekatere raziskave so pokazale, da statistično gledano to večinoma drži, vendar so lahko posamezniki kjerkoli v razponu med tema dvema ekstremoma. Za sodelujočo in učinkovito skupino učečih bi bilo najbolje, če bi vsakdo bil zmožen OBEH načinov vedenja. Ob določenih situacijah kot je spletni forum, lahko ena sama objava posameznika prikaže katerokoli izmed teh dveh značilnosti ali celo obe. Nekdo, ki je splošno zelo povezan lahko objavi zelo ločeno (samosvoje) sporočilo in obratno. Namen ocenjevanja vsake objave s to lestvico je:
a) pomagati pri misli na te zadeve ob branju drugih objav b) zagotavljati odziv za vsakega avtorja o tem kako ga vidijo drugi
Rezultati se ne uporabijo za kakršnokoli vrednotenje udeleženca, namenjeni so zgolj izboljšanju komunikacije in učenja.
Če vas zanima, je tu naštetih nekaj del avtorjev, ki so prvotno razvili te zamisli:
  • Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.
  • Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.
  • Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking & connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.
  • Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &
  • Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by “Women’s Ways of Knowing” (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.
  • Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.
  • Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Kazalo vseh datotek pomoči