Ključne besede

Vsak vnos v slovarju ima lahko povezan seznam ključnih besed (ali sinonimov).

Vnesite vsak sinonim v novo vrstico (ne ločene z vejicami).

Besede in fraze sinonima so lahko uporabljene kot aliternativni sklic na vnos. Če boste na primer uporabili filter samodejnega povezovanja, bodo poleg glavnega imena vnosa uporabljene tudi te besede, ob odločitvi katere besede naj se povežejo s tem vnosom.

Kazalo vseh datotek pomoči