Dovoljeni komentarji vnosov

Udeležencem lahko dovolite, da dodajo komentarje vnosov slovarja.

Izberete lahko ali je ta možnost omogočena ali onemogočena.

Izvajalci lahko vedno dodajo komentarje k vnosom slovarja.

Kazalo vseh datotek pomoči