Opis

To polje vam omogoča, da opišete namen slovarja in po možnosti ponudite navodila ali dodatne informacije, povezave itn.

Kazalo vseh datotek pomoči