Uvažanje novih vprašanj

Ta funkcija vam omogoča uvoz vprašanj iz zunanje besedilne datoteke, naložene prek obrazca.

Podprta je vrsta zapisov:

Oblika zapisa GIFT

  GIFT je najbolj vsestranska oblika zapisa za uvoz vprašanj Moodle kviz iz datoteke z besedilom. Zasnovan je bil kot enostaven način s katerim lahko izvajalci pišejo vprašanja kot datoteko z besedilom. Podpira večkratno izbiro, drži - ne drži, kratek odgovor, ujemanje in številčna vprašanja, kakor tudi obliko za vstavljanje ____ za "manjkajoče besede". Različne vrste vprašanj so lahko mešane v eni datoteki besedila in oblika podpira tudi vrstice s komentarji, imena vprašanj, povratno informacijo in odstotke oz. utežene ocene. Spodaj je nekaj primerov:

  Kdo je pokopan v Grantovi grobnici?{~Grant ~Jefferson =nihče}
  
  Grant je {~pokopan =položen ~živ} v Grantovi grobnici.
  
  Grant je pokopan v Grantovi grobnici.{FALSE}
  
  Kdo je pokopan v Grantovi grobnici?{=nihče =nobeden}
  
  Kdaj je bil Ulysses S. Grant rojen?{#1822}
  

  Več informacij o zapisu "GIFT"

Aiken zapis

  Zapis Aiken je zelo preprost način ustvarjanja vprašanj z večimi možnimi odgovori, ki uporablja jasen in berljiv zapis. Tu je primer zapisa:

  Kaj je namen prve pomoči?
  A. Rešiti življenje, preprečiti dodatne poškodbe, ohraniti zdravje
  B. Ponuditi zdravniško oskrbo vsem poškodovanim ali ranjenim osebam
  C. Preprečiti dodatne poškodbe
  D. Pomagati žrtvam, ki iščejo pomoč
  ANSWER: A
  

  Več informacij o zapisu "Aiken"

Manjkajoča beseda

  Ta zapis podpira samo vprašanja z večimi možnimi odgovori. Vsak odgovor je ločen s tildo (~) in pravilni odgovor ima predpono znak enakosti (=). Tu je primer:

  Kakor hitro začnemo kot dojenčki raziskovati dele svojega telesa postanemo študenti {=anatomije in psihologije ~refleksologije ~znanosti ~eksperimenta} in na nek način to ostanemo celo življenje.

  Več informacij o zapisu "Manjkajoče besede"

AON

  Ta zapis je enak zapisu manjkajoče besede s to razliko, da se po uvozu vprašanj vsa vprašanja kratkih odgovorov pretvorijo v vprašanja z ujemanjem po štiri hkrati.

  Dodatno se odgovori vprašanj z večimi izbirami naključno premešajo po uvozu.

  Imenuje se po organizaciji, ki je podprla razvoj mnogih možnosti kviza

Blackboard

Course Test Manager

  Ta modul zna uvoziti vprašanja shranjena v zbirki testov Course Test Manager. Sloni na raznih načinih dostopa do baze testov, ki je v podatkovni zbirki Microsoft Access, odvisno od tega ali Moodle teče v okolju Windows ali Linux.

  V okolju Windows vam omogoča nalaganje podatkovne zbirke Access tako kot katerekoli druge datoteke s podatki za uvoz.

  V okolju Linux morate vzpostaviti Windows računalnik v istem omrežju kot je podatkovna zbirka Course Test Manager in programsko opremo z imenom ODBC Socket Server, ki uporablja XML za prenos podatkov v Moodle na strežniku Linux.

  Prosimo, preberite celotno spodnjo datoteko s pomočjo preden uporabite ta razred za uvoz.

  Več informacij o zapisu "CTM"

Po meri

  Če imate lasten zapis, ki ga morate uvoziti, ga lahko izvedete sami z urejanjem mod/quiz/format/custom.php

  Potrebna količina nove kode je majhna - samo toliko, da izluščite samo vprašanje iz podanega besedila.

  Več informacij o zapisu "Po meri"

Več zapisov bo še sledilo, vključno z WebCT, IMS QTI in karkoli drugega bodo lahko prispevali uporabniki Moodle!

Kazalo vseh datotek pomoči