Skok na povezavo

Vsak odgovor (za vprašanja) ali opis (za strani vej) ima povezavo za skok. Ko je izbran ta odgovor, je odziv na ta odgovor prikazan udeležencu. Po tem udeleženec vidi stran podano v povezavi za skok. Ta povezava je lahko bodisi relativna ali absolutna. Relativni povezavi sta Ta stran in Naslednja stran. Ta stran pomeni, da udeleženec ponovno vidi trenutno stran. Naslednja stran prikaže stran, ki sledi tej strani v logičnem zaporedju strani. Absolutna povezava strani je določena z izborom imena strani.

Vedite, da (relativna) povezava za skok Naslednja stran lahko prikaže drugo stran, če so bile strani premaknjene. Nasprotno povezave za skok, ki uporabljajo imena strani, vedno prikažejo isto stran tudi, če so bile strani premaknjene.

Posebni skoki

Še ne videno vprašanje v okviru veje

To bo ustvarilo povezavo z naključno izbranim še ne videnim (s strani udeleženca v tem poskusu) vprašanjem v tej tabeli razvejanja in koncem lekcije ali naslednjim koncem veje.

Naključno vprašanje v okviru veje

To bo ustvarilo povezavo na naključno izbrano vprašanje med trenutno tabelo razvejanja in koncem lekcije ali naslednjim koncem veje. Če je udeleženec že videl vprašanje in je število poskusov večje od 1, bo imel novo možnost, da zasluži točke za to vprašanje. Če so poskusi nastavljeni na 1 bo vprašanje preskočeno in bo prikazano naslednje naključno vprašanje.

Naključna tabela razvejanja

To bo skočilo na naključno tabelo razvejanja med trenutno tabelo razvejanja in koncem lekcije ali naslednjim koncem veje.

Kazalo vseh datotek pomoči