Največje število odgovorov v lekciji

Ta vrednost določa največje število odgovorov, ki jih lahko uporabi izvajalec. Privzeta vrednost je 4. Če recimo lekcija uporablja samo vprašanja DRŽI ali NE DRŽI je pametno nastaviti to vrednost na 2.

Ta parameter tudi nastavi največje število vej, ki jih lahko uporabite v tabeli razvejanja.

Spremeniti vrednost tega parametra v lekciji z obstoječo vsebino je varno. Dejansko bo potrebno spremeniti ta parameter, če boste želeli dodati vprašanje z mnogimi možnimi odgovori ali dolgo tabelo razvejanja. Ko dodate tako (nenavadno) vprašanje ali tabelo razvejanja lahko ta parameter zmanjšate na bolj "standardno" vrednost.

Kazalo vseh datotek pomoči