Največje število poskusov (s strani udeleženca)

Ta vrednost določa največje število poskusov, ki jih lahko udeleženec opravi z odgovarjanje na vsa vprašanja v lekciji. V primeru vprašanj, ki ne nudijo odgovora, na primer Kratek odgovor in Številčna vprašanja, ta vrednost ponuja potrebno ubežno rutino na naslednjo stran v lekciji.

Privzeta vrednost je 5. Manjše vrednosti lahko odvrnejo udeleženca od razmišljanja o vprašanjih. Večje število lahko pripelje do večjega razočaranja.

Nastavitev te vrednosti na ena, ponudi udeležencu samo eno možnost za odgovor na vsako vprašanje. To pripelje do podobne vrste naloge kot je modul kviza, s to razliko, da so vprašanja predstavljena na posameznih straneh.

Vedite, da je ta vrednost globalni parameter in vpliva na vsa vprašanja v lekciji ne glede na njihovo vrsto.

Vedite, da ta parameter ne velja za izvajalce, ko preverjajo vprašanja ali navigacijo skozi lekcijo. Preverjanje števila poskusov temelji na vrednostih shranjenih v podatkovni zbirki in poskusi odgovorov izvajalca se ne beležijo. Izvajalec bi konec koncev moral poznati odgovore!

Kazalo vseh datotek pomoči