Število strani (kartic) za prikaz

Ta parameter je uporabljen samo v vrsti lekcije opomnih kartic. Privzeta vrednost je nič, kar pomeni, da se vse strani / kartice prikažejo v lekciji. Nastavitev tega parametra na vrednost, ki ni nič, povzroči prikaz samo toliko strani. Ko se prikaže določeno število strani / kartic, je lekcija zaključena in udeležencu je prikazana njegova ocena.

Če je parameter nastavljen na število, ki je večje od števila strani, je lekcija zaključena, ko so prikazane vse strani.

Kazalo vseh datotek pomoči