Dovoljevanje ponovitev lekcije udeležencem

ta nastavitev določa ali lahko udeleženci lekcijo ponovijo ali jo lahko obiščejo samo enkrat. Izvajalec se lahko odloči, da lekcija vsebuje vsebino, ki bi jo morali udeleženci temeljito poznati. V tem primeru bi moral biti ponoven ogled lekcije dovoljen. Če je gradivo uporabljeno bolj kot izpit, potem udeležencem ne bi smelo biti dovoljeno ponavljanje lekcije.

Kadar je udeležencem dovoljeno ponavljanje lekcije, so ocene prikazane na strani ocen lahko bodisi njihovo povprečje ocen za vse poskuse ali njihova najboljša ocena za lekcijo. Naslednji parameter določa katera izmed teh dveh alternativ ocenjevanja se uporabi.

Vedite, da Analiza vprašanj vedno uporabi odgovore prvih poskusov lekcije, naslednji poskusi udeležencev so prezrti.

Kot privzeto je ta možnost nastavljena na Da, kar pomeni, da udeleženci smejo ponavljati lekcijo. Pričakovati je, da bo ta možnost samo v izjemnih okoliščinah nastavljena na Ne.

Kazalo vseh datotek pomoči