Uporaba urejevalnika HTML

Ob urejanju strani ta možnost omogoča uporabo urejevalnika HTML (od tu naprej imenovanega urejevalnik) namesto enostavnega vnosnega polja za besedilo. Urejevalnik omogoča preprosto oblikovanje besedila in enostavno dodajanje "naprednih" možnosti kot so povezave.

Urejevalnik se vklopi s klikom na potrditveno polje poleg Uporabi urejevalnik. Urejevalnik je povezan z vsakim elementom posebej. Tako na primer vklop urejevalnik za element Odziv 1 nastavi urejevalnik samo za ta element in ga ne nastavi za vsa vnosna polja odzivov.

Če je urejevalnik zahtevan za nekatere elemente strani, najprej kliknite na potrditvena polja Uporabi urejevalnik (v njih bi se morale pojaviti kljukice.) Stran se nato ponovno prikaže in aktivira uporaba urejevalnika. To dosežete s klikom na gumb Ponovno prikaži stran na dnu strani.

Vedite, da morate biti ob uporabi urejevalnika previdni. V večini primerov ne bi smelo biti težav. Kljub temu ni priporočljiva raba urejevalnika za odgovore kratkih vprašanj in številčnih vprašanj. Urejevalnik lahko doda dodatne "nevidne" oznake HTML, ki preprečijo pričakovano delovanje primerjav. Dodatno lahko Opisi v tabelah razvejanja, ki so uporabljeni v gumbih, povzročijo težave, če vsebujejo oznake HTML. Ni težav z odgovori, ki so uporabljeni samo za prikaz kot so tisti pri vprašanjih z večimi izbirami. Tudi uporaba urejevalnika za elemente odziva ne bi smela povzročati težav.

Če sumite, da prihaja do težav v katerem izmed besedilnih elementov, je varno urejevalnik ponovno izključiti (z odstranitvijo kljukice iz potrditvenega polja Uporabi urejevalnik). Ko se stran ponovno prikaže je možno videti "golo" besedilo v vnosnem polju besedila. Besedilo lahko urejate, kot je potrebno. Dejansko naj zaporedna vključitev in izključitev urejevalnika za posamezen element ne bi spreminjali besedila.

"Stanje" možnosti Uporabi urejevalnik se shrani z vsakim elementom. Tako se ob ponovnem urejanju strani elementi, ki so bili urejeni z urejevalnikom ponovno pojavijo v urejevalniku.

Ne nazadnje je urejevalnik dokaj "zahteven" v smislu virov v brskalniku. Če elementi ne zahtevajo uporabe urejevalnike je hitreje in manj obremenjujoče preprosto uporabiti standardno vnosno polje besedila.

Kazalo vseh datotek pomoči