Kategorije vprašanj

Namesto hranjenja vseh vaših vprašanj v enem dolgem seznamu, lahko ustvarite kategorije in vprašanja razvrstite vanje.

Vsaka kategorija je sestavljena iz imena in kratkega opisa.

Vsaka kategorija je lahko tudi "objavljena", kar pomeni, da bo kategorija (in vsa vprašanja v njej) na voljo vsem predmetom na tem streniku, s imer bodo drugi predmeti lahko uporabili vaša vprašanja v svojih kvizih.

Kategorije je mono ustvariti ali brisati po elji. e boste poskušali izbrisati kategorijo, ki vsebuje vprašanja, boste pozvani, da doloite drugo kategorijo v katero naj se ta vprašanja premaknejo.

Da bi kategorije laje upravljali, jih lahko razvrstite tudi v hierarhijo. Polje 'Premakni kategorijo v' vam omogoa premik kategorije v drugo kategorijo.

S klikom na pušice v polju 'Vrstni red', lahko spremenite vrstni red po katerem so kategorije naštete.

Kazalo vseh datotek pomoči