Ustvarjanje veih vprašanj

Ta stran vam omogoa ustvarjanje veih vprašanj hkrati.

Trenutno vam bo omogoala samo ustvarjanje vrste Nakljunih vprašanj in (dodatno) njihovo dodajanje v trenutni kviz.

Sasoma se bo ta stran razvila v vejega arovnika, ki bo imel ve monosti.

Kazalo vseh datotek pomoči