Nain ocenjevanja

Kadar je dovoljenih ve poskusov, obstajajo razlini naini uporabe ocen za izraun konne ocene udeleenca za kviz.

Najvišja ocena

    Konna ocena je najvišja (najboljša) ocena izmed vseh poskusov.

Povprena ocena

    Konna ocena je povpreje (preprosta sredina) ocen vseh poskusov.

Prva ocena

    Konna ocena je ocena pridobljena v prvem poskusu (drugi poskusi so prezrti).

Zadnja ocena

    Konna ocena je ocena pridobljena v zadnjem izmed vseh poskusov.

Kazalo vseh datotek pomoči