Najvišja ocena

Najvišji oceni za kviz, ki jo nastavite, se bodo prilagodile vse ocene.

Lahko na primer nastavite najvišjo oceno na 20, ker je kviz vreden 20 odstotkov celotnega predmeta.

Tudi e imate 10 vprašanj v kvizu, ki so skupaj vredna 50 tok, bodo vse ocene od 50 sorazmerno "pomanjšane" glede na najvišjo oceno kviza 20.

Kazalo vseh datotek pomoči