Nabori podatkov vprašanja

Nabor podatkov je zbirka podatkov uporabljena za ustvarjanje vprašanja (kot je npr. izraunano vprašanje), kjer so vrednosti vstavljene namesto spremenljivk v vprašanje.

Ustvarite lahko "zaseben" nabor podatkov za doloeno vprašanje ali "ponovno uporaben" nabor podatkov, ki ga lahko uporabljajo vsa vprašanja v kategoriji.

Ko ustvarjate vprašanje, ki uporablja nabore podatkov, vam bosta prikazana dva zaslona.

Na prvem zaslonu lahko dodelite doloen nabor podatkov, ki bo nadomešal vsako spremenljivko.

Drug zaslon vam omogoa dodajanje in odstranjevanje naborov številk v naboru podatkov. Številke uporabljene v posameznih vprašanjih predstavljenih udeleencem bodo izbrane iz tega nabora.

Kazalo vseh datotek pomoči