Vsak poskus temelji na prejšnjem

e je dovoljenih ve poskusov in je ta nastavitev nastavljena na Da, potem vsak nov poskus vsebuje rezultate prejšnjih poskusov. To omogoa dokonanje kviza v veih poskusih.

Za prikaz novega kviza ob vsakem poskusu, izberite Ne za to nastavitev.

Kazalo vseh datotek pomoči